Πέρσες, του Αισχύλου

Ηρω-ισμοί

Flash Dance

Ανοικτό Κάλεσμα

theYard.Residency.17

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα φιλοξενίας | Συμμετοχές

Acapella solo loop: YΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ

theYard.Residency.17

Lipasma

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Songs of my Neighbours EU Culture Programme
lipasma l Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Ραδιοφωνική εκπομπή στο CUT Radio 95,2

                Διεύθυνση γραφείου:

Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Άστιγγος 1, 3016 Λεμεσός, Κύπρος

Διεύθυνση Παλιού Ξυδάδικου:

Γενεθλίου Μιτέλλα 34,

3036 Λεμεσός, Κύπρος

      Τηλέφωνο:

(+357) 99 985232