Επικοινωνία

 

Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Διεύθυνση Γραφείου: Άστιγγος 1, 3016, Λεμεσός, Κύπρος

Παλίο Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, 3036 Λεμεσός, Κύπρος

Διευθυντές – Ιδρυτές

Έλενα Αγαθοκλέους, mitos@mitos.org.cy
τηλ. (+357) 99 985232

Λούκας Βαλέβσκι, lukas@mitos.org.cy
τηλ. (+357) 96 459142

Λειτουργός Γραφείου

Κωνσταντίνα Peter, cpeter.office@mitos.org.cy
τηλ. (+357) 97 879793

EU project coordinator

Διομήδης Κουφτερός, info@songsofmyneighbours.eu