Sinusoid (2012)

"How the harmonic procedure constitutes part of chaos.. Maybe chaos is harmonic?
What kind pf music is created? What is the core of the live action?"

Creative team
Idea: Lukas Walewski

Distribution
Milena Ugren-Koulas, Nicolas Arcadiou, Giorgos Mavrogenis, Alkis Agathokleous, Lukas Walewski and Argyrou Xanthia, Christoforou Maria, Ppolou Themis, Kastantoni Despina, Nicolaou Themida, Georgiou Irene, Chileti Elena, Kroni Maria, Aristidou Michalis, Kokiantonis Antonis.

Performance
- 4th Performing Arts Festival NO-BODY, Pallas Theatre, Lefkosia, November 2012.